Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Wagi cykliczne są bardzo korzystnym rozwiązaniem dla rolnictwa – sprawdzają się przy ekspedycji, przyjęciu i transferze materiałów. Gwarantują wysoką dokładność pomiaru, są pomocne przy załadunku materiałów sypkich i wyróżniają się dużą wydajnością.

Dlaczego warto wybrać wagę cykliczną?

Wagi cykliczne wykorzystuje się do automatycznego przeważania masy materiałów sypkich – wielkość poszczególnych porcji programuje się wcześniej, w zależności od potrzeb. Wagi przesypowe charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością i są obecnie jedynym na rynku urządzeniem pomiarowym, które potrafi zapewnić taką precyzję ważenia również przy dużych przepustowościach. Ważenie materiału odbywa się na tyle płynnie, że w procesie technologicznym nie dochodzi do niepotrzebnych przerw.


Wagi cykliczne są bardzo pomocne przy bilansowaniu silosów oraz załadunku towarów. Są najkorzystniejszym rozwiązaniem w przypadku ważenia produktów suchych i dobrze płynących, jak cukier albo zboża, bo tylko dzięki wagom przesypowym można osiągnąć jednocześnie wysoką wydajność i dokładność pomiaru. Urządzenie nie zajmuje wiele miejsca, jest proste w montażu i późniejszej eksploatacji. Tam, gdzie brakuje miejsca na dużą wagę, można zastosować system złożony z dwóch zbiorników, które naprzemiennie odmierzają porcje ładunku o zadanej wielkości. Całym procesem zarządza specjalne oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest wielostopniowe dozowanie oraz zliczanie już odważonych porcji. Wszystkie czynności i obliczenia można śledzić na komputerze, a po zakończeniu procesu program zajmuje się tworzeniem bilansów oraz raportów. Nowoczesne wagi cykliczne na potrzeby rolnictwa można zamówić na stronie www.preciamolen.com.pl.

 


Proces ważenia

Waga może być wyposażona w dwa układy pomiarowe. Oba zestawy działają niezależnie, po czym porównywane są ich wyniki – tak działający system zmniejsza ryzyko wadliwych pomiarów. Produkt jest dostarczany do zbiornika wagowego z górnego kosza poprzez otwarcie klap sterowanych elektro-pneumatycznie. Klapa zamknie się dopiero wtedy, gdy osiągnięta zostanie zadana wartość porcji ładunku. Po zważeniu materiału klapa rozładunkowa otwiera się i towar trafia do kosza dolnego. Ponieważ w zbiorniku wagowym może pozostać część materiału, system określa wartość ewentualnego osadu i jego ciężar doliczany jest do pozostałego ładunku. Gdy zbiornik wyda już cały zadany ciężar albo kosz górny zostanie całkowicie opróżniony, system ważenia automatycznie się wyłączy. Należy pamiętać, że wagi wykorzystywane w rolnictwie powinny spełniać kryteria określone przez Główny Urząd Miar (http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/akty_prawne).