Słownik rolniczy

Porady dla rolników

W każdym gospodarstwie domowym produkowane są odpadki, które należy odpowiednio zutylizować. Zanim trafią na wysypisko, muszą być gdzieś magazynowane, warto więc pomyśleć o wybudowaniu praktycznej altany śmietnikowej.

Jak gromadzić odpady?

Zgodnie z przepisami śmietniki na posesjach powinny być zabezpieczone i ustawione w odpowiedniej odległości od okien oraz ogrodzenia posesji (http://www.piib.org.pl/budownictwo-aktyprawne-61/przepisy-i-warunki-techniczno-budowlane-aktyprawne-180/593-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-kwietnia-2002-r-w-sprawie-warunkechnicznych-jakim-powinny-odpowiadaudynki-i-ich-usytuowanie-cz-1).

Ich osłony zaliczane są do małej architektury, a więc do ich postawienia nie jest potrzebne pozwolenie na budowę – wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osłona śmietnika jest częścią ogrodzenia dostępną od zewnętrznej strony posesji. Do śmietnika musi prowadzić utwardzony podjazd, a jeśli odpadki są segregowane, należy zadbać o posiadanie pojemników do konkretnych typów odpadów.

Praktyczna altana śmietnikowa

Altany doskonale nadają się do składowania odpadów. Po pierwsze daszek chroni je przed nagrzewaniem się i zmoknięciem. Po drugie tak zabezpieczony śmietnik nie straszy wyglądem, tylko ładnie komponuje się z resztą budynków, oprócz tego zabudowa utrudnia dostęp do kontenerów dzieciom oraz zwierzętom domowym.

Altanka może być zamykana na klucz, co pozbawi osoby postronne możliwości podrzucania odpadków do cudzego śmietnika. Warto też pomyśleć o osobnym miejscu na odpady niebezpieczne, na przykład na opakowania po sztucznych nawozach albo preparatach chemicznych. Należy pamiętać, że własne śmieci wolno składować tylko w śmietnikach na terenie swojej posesji, a podrzucanie ich do pojemników innych właścicieli albo na nielegalne wysypiska grozi mandatem.

Jak wybudować wiatę śmietnikową?

Zabudowa śmietnika powinna być wykonana z materiału wytrzymałego i ułatwiającego utrzymanie czystości. Najczęściej altany śmietnikowe buduje się z drewna lub blachy (ocynkowanej bądź powlekanej), natomiast podłoże wykłada się płytami ceramicznymi albo wykańcza betonem. Ścianki nie mogą być pełne na całej swojej powierzchni, bo pomieszczenie z kontenerami musi mieć zapewnioną wentylację. Górna część ścianek altany powinna być wypełniona siatką albo konstrukcją ażurową – „oczka” w ścianach ułatwią przepływ powietrza i nie będą ograniczać widoczności. Dla dodatkowej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi można zamontować na wiacie wiatrownicę oraz rynny. Szeroki wybór altan śmietnikowych można znaleźć na stronie www.garazyki.pl – są one produkowane według wytycznych podanych przez klienta.

 

Tematy: