Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Technologiczny boom nie ominął polskiej wsi. Można wręcz powiedzieć, że tu rozwój i mechanizacja są widoczne najbardziej.  Współczesna wieś prawie w niczym nie przypomina tej jaką znamy ze starych komedii. Dzisiejsza wieś to wieś niezwykle nowoczesna i innowacyjna.

 

Decydują o tym nowoczesne maszyny uprawowe oraz wykorzystywanie innowacyjnych technik uprawy gleby.

Można do nich zaliczyć:

  • uprawę tradycyjną,
  • uprawę uproszczoną,
  • uprawę konserwującą,
  • uprawę zerową ( tzw. siew bezpośredni )


Uprawa tradycyjna oparta na pracy pługa odkładnicowego jest najbardziej powszechnym sposobem uprawy. Orka wykonana pługiem nie zapewnia właściwego przygotowania roli do siewu i sadzenia.

Powierzchnia gleby jest wówczas nierówna, zbyt pulchna i niejednorodna pod względem wielkości agregatów i stopnia zagęszczenia. Doprowadzenie gleby do stanu umożliwiającego dalsze prace wymaga wykonania zabiegów doprawiających np. bronowanie, kultywatorowanie.

Uprawa uproszczona polega na zmniejszeniu intensywności poprzez spłycenie uprawy bądź też pominięciu niektórych zabiegów czy całych zespołów uprawowych. Do najczęstszych form uproszczenia należy spłycenie uprawy płużnej, zastąpienie orki płytkimi uprawami bezpłużnymi przy pomocy brony talerzowej lub kultywatora przystosowanego do tego typu prac, stosowanie czynnych maszyn uprawowych, które za jednym przejazdem roboczym przygotowują rolę do siewu oraz zaniechanie niektórych zespołów zabiegów uprawowych np. pożniwnych, przedzimowych, przedsiewnych.

Uprawa konserwująca jest sposobem uprawy z wykorzystywaniem mulczowania. Rośliny (najczęściej jare) sieje się w przemarznięty międzyplon ścierniskowy (facelia, gorczyca) za pomocą specjalnych siewników, w międzyplon (mulcz) płytko wymieszany z rolą lub bezpośrednio w przemarzniętą masę. W uprawie tej rezygnuje się z orki przedzimowej oraz wiosennej uprawy przedsiewniej, bądź ogranicza się ją do jednego płytkiego zabiegu, którego zadaniem jest wymieszanie mulczu międzyplonowego z rolą.

Uprawa zerowa zwana inaczej siewem bezpośrednim polega na przygotowaniu pola pod zasiew wyłącznie przy zastosowaniu herbicydów totalnych na ściernisko. Nasiona lub rozsadę umieszcza się w nieuprawionej roli za pomocą specjalnych siewników lub sadzarek wyposażonych w redlice talerzowy wycinające szczeliny lub urządzenia spulchniające pasowo powierzchnię. Celem takiego postępowania jest odtworzenie lub utrzymanie równowagi ekosystemu uprawowego.

 

Tematy: