Słownik rolniczy

Porady dla rolników

biomasaJak wychwytywać dwutlenek węgla, efektywnie spalać biomasę, co zrobić z popiołem pozostającym po spalaniu? Odpowiedzi na takie pytania zajmują trzynastu polskich uczonych zatrudnionych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy EDF w Krakowie. Jest ono piątą tego rodzaju placówką stworzoną przez międzynarodowy koncern energetyczny.

 

Krakowskie Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało w 2010 roku, ale oficjalnie zainaugurowało działalność w kwietniu 2012 roku. Na razie zespół składa się z 13 badaczy o różnych specjalnościach. W przyszłości zatrudnienie najdą w nim również doktoranci.

Pracujący w Centrum naukowcy zajmują się czterema głównymi zagadnieniami: współspalaniem węgla z biomasą; redukcją emisji zanieczyszczeń; wychwytywaniem dwutlenku węgla i jego składowaniem oraz zarządzaniem ubocznymi produktami spalania np. popiołami.

Jako biomasy używa się różnego rodzaju szybko rosnących roślin np. wierzby wiciowej czy prosa. W wyniku spalania tego rodzaju materiałów powstaje ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii. Spalanie biomasy jest również korzystniejsze dla środowiska niż spalanie np. węgla, bo wydzielane są mniejsze ilości dwutlenku węgla i szkodliwych pierwiastków, przede wszystkim siarki.

„Spalacie bardzo dużo biomasy, co dla nas jest bardzo interesujące. Mamy nadzieję, że polscy naukowcy z uniwersytetów w Krakowie, Wrocławiu, pomogą nam w zrozumieniu procesów spalania. Naszą intencją jest praca z polskimi naukowcami, inżynierami i doktorantami”
– podkreślił wiceprezes EDF Bernard Salha.

„Naszą ambicją jest by Polska stała się źródłem wiedzy o biomasie” – powiedział dziennikarzom dyrektor pełnomocny ds. Programu Efektywności i Energetyki Jądrowej i Cieplnej w EDF Patrick Morilhat.

Jak wyjaśniał, twórcy Centrum chcą, by placówka zaangażowała się w realizację międzynarodowych badań i ubiegała o środki europejskie. Już teraz Akademia Górniczo-Hutnicza analizuje oddziaływanie elektrowni EDF na zanieczyszczenia powietrza. Dzięki temu eksperci EDF będą wiedzieli co zmodernizować i w co zainwestować, by takie zanieczyszczenia minimalizować.

Jednym z projektów, które już są prowadzone w Centrum jest „Ecoalboiler”, w ramach którego naukowcy pracują nad poprawą efektywności operacyjnej kotłów i zmniejszeniu kosztów ich utrzymania.

Choć specjaliści Centrum pracują na potrzeby EDF w Polsce, to wyniki ich badań będą wykorzystywane na całym świecie. „Wraz z polskimi naukowcami tworzymy metody, które będą przydatne wszędzie na świecie, we wszystkich naszych ośrodkach” – powiedział polskim dziennikarzom wiceprezes EDF ds. Europy Kontynentalnej Gerard Roth.

Ośrodki badawcze EDF podobne do krakowskiego Centrum znajdują się jeszcze w czterech innych krajach: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chinach.

 

 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Tematy: