Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Żywienie krów mlecznych

Krowa w laktacji potrzebuje odpowiednie ilości światła, powietrza i ruchu. Takie warunki są niezbędne dla zdrowia i dobrostanu krów

 

 

 • Najlepszy dobrostan: przyjemne i wygodne legowiska
 • Ponad 80% krów znajdujących się na legowiskach, musi leżeć
 • Ponad 80% leżących krów, powinno przeżuwać
 • Ponad 80% stojących krów, musi pobierać paszę
 • Mniej niż 20% stojących krów, powinno przeżuwać
 • Raz w tygodniu należy dokładnie wydezynfekować legowiska, stosując 50 g SanoSan® (ok. 2 garści na legowisko)
 • Krowy mleczne muszą mieć stały dostęp do wody. Najlepiej sprawdzają się poidła wannowe, z których krowy mogą pić długimi łykami. Woda musi czysta i smakować
 • Dawka musi być regularnie kontrolowana i w razie konieczności korygowana
 • Zawartość tłuszczu w mleku:
  - Ponad 5% tłuszczu w mleku przy niskim poziomie białka na początku laktacji = niedobór energii (ketoza)
  - Poniżej 4,4% tłuszczu w mleku = niedobór cukrów w żwaczu, złu stosunek skrobia: cukier (norma 3:1).
 • Zawartość białka w mleku: 3,3-4,0%
  - Zbyt wysoki poziom białka = nadmiar energii
  - Zbyt niski poziom białka = deficyt energii
  - Różnica poziomu białka w mleku na początku i na końcu laktacji nie powinna być większa niż 0,3-0,4%.
 • Stosunek białko:tłuszcz
  - Przy niższym stosunku jak 1:1,2 = za mało włókna w dawce (kwasica)
  - Przy wyższym stosunku niż 1:1,2 = za małe energii w dawce (ketoza)
 • Poziom mocznika w mleku: 25-30 mg/ dl
  - zbyt wysoki poziom mocznika = nadmiar białka
  - zbyt niski poziom mocznika = niedobór białka
 • Zawartość komórek somatycznych w mleku < 150.000 komórek/ ml = zdrowe wymię
 • Bakterie w mleku < 30.000 bakterii/ ml = mleko higieniczne
 • Zawartość laktozy w mleku: 4,8%
  - Niska (4,5- 4,6%) = zdrowe wymię
  - Za wysoka (>5%) = infekcje
 • Aktywność przeżuwań
  - > 60 przeżuwań na 1 kęs = za dużo włókna
  - < 50 przeżuwań na 1 kęs = za mało włókna
 • Konsystencja odchodów:
  - Zbyt stała = dawka zawiera za mało białka lub za mało wody
  - Zbyt płynna = dawka zawiera za dużo skrobi nie strawnej w żwaczu i/ lub za dużo białka
  - Kał rozwodniony = niedobór białka
  - Ziarno zbóż lub kukurydzy w kale = strata energii; jakie jest przygotowanie paszy?
  - Gnojówka się pieni = za dużo skrobi niestrawnej w żwaczu
  - Resztki włókna w odchodach = za mało energii (cukier i/ lub skrobia) w żwaczu lub za dużo włókna 
  - Różne odchody w całym stadzie = selekcjonowanie paszy
 • Mocz:
  - Bez zapachu, klarowny, pH ok. 7 = dobra przemiana materii
  - Zapach potu, mętny = uszkodzenia nerek
 • Mikroelementy:
  - Nasada włosa jest szara do białej = niedobór miedzi
  - Zwężenie/ zniekształcenie cebulki włosa = niedobór cynku
  - Problemy z racicami = niedobór cynku
  - Rozdwojone końcówki włosów = niedobór cynku
  - Cysty na jajnikach = niedobór manganu

 

Tematy: