Słownik rolniczy

Porady dla rolników

Zamieszczamy listę firm, które w roku 2009 na postawie umowy z ARiMR świadczą usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w całym województwie mazowieckim:
Usługi te wykonują:

 


1. P.P.P. Bacutil Sp.J. tel. 081/882-47-27

2. Saria Małopolska Sp.z o.o. tel. 012/387-30-65

3. P.W. Amba Sp.z o.o. tel. 023/679-80-09

4. ZR-P Farmutil HS S.A. tel. 067/281-42-61

5. Hetman Sp. z o.o. tel. 056/683-25-62

 

Telefony, pod którymi przyjmuje się zgłoszenia od rolników, czynne są przez całą dobę.
Warunki udzielania pomocy finansowej w wypadku straty zwierzęcia (chodzi o finansowanie lub ylko dofinansowanie kosztów odbioru, transportu i utylizacji) zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 77 poz. 514).

 

Wielkość zwierząt
Zgodnie z rozporządzeniem:

 

sztuką dużą zwierząt gospodarskich z gatunku bydło lub konie jest każda sztuka bydła lub konia mająca co najmniej 12 miesięcy życia,
sztuką małą zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy lub konie jest każda sztuka bydła lub konia poniżej 12 miesiąca życia oraz każda sztuka owcy lub kozy niezależnie od wieku
sztukę małą zwierząt gospodarskich z gatunku świnie ustala się przy użyciu następującego współczynnika:
• sztuka mała - w przypadku świni o masie całkowitej powyżej 110 kg
• 0,55 sztuki małej - w przypadku świni o masie ciała od 50 do 110 kg
• 0,25 sztuki małej - w przypadku warchlaka o masie ciała od 20 do 50 kg
• 0,05 sztuki małej - w przypadku prosięcia o masie ciała do 20 kg

Wysokość dofinansowania


Agencja dofinansowuje koszty ponoszone przez producenta rolnego w następującej wielkości:

100%:
- zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń;
- utylizacji bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 12 miesiąc życia ( w ramach zwalczania BSE)

75 %;
- Utylizacji padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku.

Wynika z tego, że rolnik ryczałtowy płaci tylko 25% za utylizację małych sztuk, tj. 13,08 zł i dużych sztuk – 43,59 zł, resztę pokrywa ARiMR rozliczając się bezpośrednio z zakładem utylizacyjnym.

 

źródło: modr.mazwosze