Litho-Creda odmiana 06A - kreda nawozowa węglanowa natural

Litho-Creda odmiana 06A - kreda nawozowa węglanowa natural
Zobacz wszystkie ogłoszenia rolnicze Kopalnia Wapienia Drugnia
Litho-Creda odmiana 06A - kreda nawozowa węglanowa naturalna prosto z kopalni wapienia

Oferujemy państwu w skali kraju najwyższej jakości naturalną organiczną kredę nawozową odmiany 06a. surowcem do produkcji w/w nawozu jest kreda wydobywana z naszego złoża w kopalni wapienia Drugnia Rządowa w powiecie Kieleckim województwa Świętokrzyskiego. Nawóz ten posiada bardzo dobre właściwości fizyko-chemiczne redukujące kwasowość gleby. spełnia wymogi kredy nawozowej odmiany 06a określone w załączniku do rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 8 września 2010r.

Produkt:
Węglan wapnia w/g wyników badań laboratoryjnych posiada bardzo dużą reaktywność prawie 80%, co oznacza, że w okresie 6 miesięcy aż w 80% rozkłada się w glebie, reagując z jej składnikami, przekazując jony wapnia ca2+ do gleby. Nawóz ten posiada bardzo dużą zawartość tlenku wapnia cao około 43,1%, oraz nie posiada zanieczyszczeń metalami ciężkimi i dioksynami co predysponuje go szczególnie do upraw ekologicznych. natomiast posiada śladowe ilości dobroczynnych mikroelementów takich jak: cynk, żelazo, mangan, miedź, molibden, bor, itp. wydobywany przez nas węglan wapnia caco3 – kreda jest bardzo słabo sprasowana, słabo zwięzła, miękka, gąbczasta i daje się łatwo urabiać. Posiada dużą nasiąkliwość, czyli zdolność do wchłaniania wody, co pozytywnie wpływa na szybkość procesu odkwaszania. Cechy te umożliwiają osiągnięcie dużej rozpuszczalności w roztworze glebowym oraz szybkie i skuteczne działanie odkwaszające.

Zalety kredy nawozowej litho-creda:
-bezpiecznie podnosi ph gleby
-poprawia jej strukturę i żyzność (lepsze dotlenianie gleby, powiększenie sprężystości)
-zwiększenie aktywności organizmów żywych
- chroni przed toksycznym działaniem manganu, glinu i metali ciężkich
- zwiększa pojemność wodną
- polepsza przyswajanie składników odżywczych
- zwiększa jakości i wielkości plonów (nawet do 20-60%).

Charakterystyka:
-zawartość węglanu wapniowego 96%,
-zawartość tlenku żelazowego i tlenku glinu średnio po 0,40%,
-zawartość tlenku magnezu średnio 0,30%,
-posiada bardzo mały ciężar właściwy około 1,7


Zastosowanie:
Oferowany przez nas nawóz jest szczególnie przydatny do zobojętniania kwaśnych gleb lekkich i średnich, gdyż jest znacznie łagodniejszy w działaniu, niż wapno palone. na glebach lekkich ze względu na małą zdolność buforową istnieje niebezpieczeństwo wywołania okresowo zbyt zasadowego odczynu przy zastosowaniu wapna tlenkowego, co powoduje okresowe unieruchomienie takich mikroelementów jak mangan, bor, miedź, cynk. nasza kreda nawozowa doskonale nadaje się do nawożenia sadów, upraw warzywnych i polowych, oraz użytków zielonych. Cecha jaką jest jej porowatość i gąbczastość powoduje, że można ją z dobrym wynikiem stosować również pogłównie bez konieczności mieszania z glebą, szczególnie w uprawach wieloletnich, sadowniczych, gdzie stosuje się ją jedynie powierzchniowo.Certyfikaty:
Posiadamy certyfikaty Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Atesty oraz Świadectwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG)* Litho-creda spełnia warunki niezbędne do otrzymania dotacji do wapnowania
O kopalni:
Na terenie kopalni występują wapienie kredowo-białe, jasno-żółte do szarożółtych o różnej wielkości ziaren, różnej zwięzłości i porowatości. nasze złoże jest złożem suchym, którego miąższość warstwy złożowej wynosi od 8,1m do 16,7m. Powstało później niż węglan wapnia na drogi, który jest skałą o budowie krystalicznej. kreda posiada budowę amorficzną, bezpostaciową o strukturze porowatej. Dzięki tym właściwościom posiada niespotykane wśród innych nawozów wapniowych działanie odkwaszające. nawozy wytwarzane ze starszych wapieni i dolomitów z okresu prekambryjskiego, takie z jakich produkuje się kruszywo, będą posiadały reaktywność w granicach kilkunastu procent, natomiast nawozy produkowane z młodych skał, takich jak kreda będą miały reaktywność bliską 100%. szybkość i stopień reakcji pomiędzy glebą a nawozami wapniowymi zależy między innymi od rodzaju nawozów wapniowych: kreda czy skały węglanowe i stopnia rozdrobnienia nawozów – a te parametry nasze produkty mają znakomite.


Certyfikaty i atesty:
Jak wynika ze sprawozdania z badań wykonanych w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej w Kielcach o nr nw/86/1/23 z dnia 27.09.2023r, określono w kredzie nawozowej odmiany 06a zawartość Cao na 43,1%. nasz produkt spełnia z nadwyżką wymagania dla kredy nawozowej 06a, gdyż norma dla tego typu wapna mówi o zawartości cao już od 35%. produkt litho-creda uzyskał pozytywną opinię w zakresie wymagań ilościowych i jakościowych, oraz w zakresie dopuszczalnych zanieczyszczeń i uzyskał świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym przez państwowy instytut badawczy instytut uprawy nawożenia i gleboznawstwa w Puławach. Produkt został umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem ne/469/2019. świadectwo i opinia Iung.


Zapraszamy do kontaktu
tel/fax +48 41 353 90 24
kom. 508 255 74
Typ: Sprzedam
Stan przedmiotu: Nowy
Cena:  80 PLN
Kontakt:
Kopalnia Wapienia Drugnia Rządowa
Telefon: 508255747
Pierzchnica
Świętokrzyskie
E-mail: biuro@kopalniadrugnia.pl
Data dodania: 2024-01-16