Katalog produktów rolniczych


Klimatyzator ewaporacyjny


Sprzedawca: Hitexa
Producent: Hitexa
Grupa: Wentylacja, Klimatyzacje
Opis produktu: Efektywna i zgodna z zasadami zachowania dobrostanu zwierząt hodowla, polega m.in.. na zapewnieniu zwierzętom
optymalnych parametrów powietrza, szczególnie latem, gdy temperatura w pomieszczeniach inwentarskich przekracza 25° C.
Przy tak wysokich temperaturach istnieje ryzyko wystąpienia stresy cieplnego, który negatywnie wpływa na wyniki
produkcyjne i osłabia aktywnośd rozpłodową zwierząt.
W związku z tym, że odczuwalny komfort cieplny uzależniony jest temperatury, wilgotności
i prędkości przepływu powietrza, klimatyzatory ewaporacyjne są najbardziej efektywnym i tanim sposobem na osiągnięcie
pożądanych parametrów powietrza w budynkach inwentarskich. Klimatyzatory ewaporacyjne pełnią równocześnie funkcję
chłodzenia, wentylowania i nawilżania powietrza.Chłodzenie ewaporacyjne polega na przemianie parametrów
powietrza w kontakcie z wodą. Powietrze o określonej temperaturze i
wilgotności, przepływając przez materiał nasączony wodą,
powoduje jej odparowanie, a samo oddaje swoje ciepło do otoczenia,
obniżając swoją temperaturę.

Dane techniczne: Specyfikacja / model HIT18 YD10D
Wydatek powietrza (m?/ h) 18.000
Spręż (Pa) 190
Pobór mocy (Kw) 1.1
Zasilanie V / Hz 220/50
Pobór prądu (A) 5.6
Typ wentylatora Osiowy
Prędkość wentylatora Jednofazowy,
10 prędkości
Głośność (dBA) ?76
Wymiary urządzenia
(dł * szer * wys) (mm) 1150 * 1150 * 950
Średnica nadmuchu (mm) ? 655
Waga netto (kg) 80
Waga operacyjna (kg) 110
Inteligentne oczyszczanie ?
Zabezpieczenie przed pracą bez wody ?
Pojemność zbiornika (L) 30

Zastosowanie: ZALETY:
? Temperatura powietrza nawiewanego zależy od warunków
atmosferycznych (od temperatury i wilgotności powietrza).
Jeśli temperatura powietrza zewnętrznego wzrasta, poziom
energii zużytej przez urządzenie pozostaje na tym samym
poziomie, a moc chłodnicza urządzenia rośnie.
? Schładzane pomieszczenia powinny byd otwarte lub
posiadad włączoną wentylację wyciągową (okna i/lub bramy
powinny byd otwarte). Urządzenie wtłacza do
pomieszczenia w 100% świeże, nie recyrkulowane, filtrowane
powietrze; usuwa pyły i zanieczyszczenia ze strumienia
powietrza zewnętrznego.
? Pracujące urządzenie powoduje wzrost wilgotności
powietrza wewnątrz ochładzanego pomieszczenia.
? Czynnikiem chłodniczym jest woda - czynnik w 10 0%
ekologiczny.
? Niskie koszty eksploatacji: u r z ą d z e n i a zużywają tylko ok.
20% energii zużywanej przez tradycyjne klimatyzatory;
obsługa i serwisowanie ograniczone do minimum.
? Niskie koszty urządzeo i instalacji systemu, brak konieczności
dostarczenia dodatkowej mocy elektrycznej.
? Z 1KW DOSTARCZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOŻNA
UZYSKAĆ OKOŁO 30 KW ODCZUWALNEJ MOCY
CHŁODNICZEJ.
ZASTOSOWANIE:
? Chlewnie
? Kurniki
? Obory
? Stajnie
? Szklarnie
? Pieczarkarnie
? Przechowalnie płodów rolnych
? Magazyny

Cena katalogowa: 7067
Dane Kontaktowe: Hitexa Sp. z o.o.
www.hitexa.pl
tel 17 710 00 19
e-mail: biuro@hitexa.pl