Baza Firm Rolnictwo


OSM SUSZ

Dane adresowe:

Adres (ulica): ul. Wybickiego 1
Kod Pocztowy: 14-240
Miasto: Susz
Województwo: Warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe:

Tel: 0-55 2786-016; 0-55 2786-302
Email: sekretariat@osmsusz.pl
Strona www: www.osmsusz.pl


Opis Firmy: Zakład Mleczarski w Suszu jest zakładem z tradycjami, jego historia sięga bowiem już 1894 r. W 1946 r.ponownie uruchomiono produkcję mleka, przerwaną przez wojenną zawieruchę, a w kwietniu 1947 r. Komitet Założycielski powołał Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Suszu. W latach 50-tych i 60-tych XX w. kształtowała się nowoczesna i skuteczna służba doradcza, wzrastał skup mleka, a urządzenia mleczarskie sukcesywnie wymieniano na nowe, bardziej wydajne. Kierujący w tym okresie Spółdzielnią Antoni Stefański i Władysław Roszak aktywizowali w latach 70 – tych produkcję dobrego, zdrowego mleka, poprzez rozwinięcie działalności doradczej i zaopatrzeniowej w całym powiecie.

Przeprowadzony w drugiej połowie lat 70 – tych podział administracyjny spowodował utratę części zakładów mleczarskich w rejonie województwa olsztyńskiego. Zmiany administracyjne nie przeszkodziły jednak Spółdzielni w Suszu stać się wiodącym zakładem w województwie elbląskim. W 1976 r. nastąpiło przekształcenie Spółdzielni w Zakład Mleczarski, który wszedł w skład Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Elblągu i przez wiele lat zdobywał I miejsca, nagrody i wyróżnienia resortowe. Nadzwyczajne Terenowe Zebranie Przedstawicieli w dniu 6.11.1980 r. podjęło uchwałę o powołaniu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Suszu jako odrębnej jednostki organizacyjnej. OSM Susz została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Elblągu w dniu 30.12.1980 r.

W 1994 r. OSM obchodziła 100 – lecie istnienia Zakładu w Suszu,a w 1997 r. przekroczono produkcję 1000 ton sera Salami. W 1998 r. Spółdzielnia zajęła III miejsce w rankingu najlepszych spółdzielni mleczarskich w kraju.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Suszu istnieje już ponad 100 lat i przetrwała wiele zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, jakie dokonały się na przestrzeni lat. Dzieło wieloletniego Prezesa Spółdzielni, Antoniego Stefańskiego - członka Rady CZSML w Warszawie, odznaczonego m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, kontynuuje obecny Prezes Zarządu – mgr inż. Kazimierz Małecki. Wprowadził on Zakład na trudną, ale owocną drogę przemian niezbędnych w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Starając się jak najlepiej spełnić te założenia zmodernizowaliśmy i unowocześniliśmy linię produkcyjną, zakupiliśmy nowe urządzenia i samochody dostawcze, wprowadziliśmy atrakcyjniejsze etykiety i opakowania naszych produktów, a także wdrożyliśmy system kontroli HACCP – wszystko po to, ażeby produkować bezpieczną żywność. Nasze starania zostały zwieńczone przyznaniem OSM z dniem 1 października 2006 r. kategorii A. Potwierdziło to wysoką jakość naszych produktów i fakt, że OSM Susz spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej, a także otworzyło przed Nami europejskie rynki zbytu.

Obecnie naszym celem jest przede wszystkim utrzymanie się na rynku w niewątpliwie trudnych czasach, jakie nastały dla małych Spółdzielni. Staramy się zachować swoją pozycję na rynku głównie poprzez jakość produkowanych wyrobów. W rejonie Polski północnej jesteśmy jedną z niewielu samodzielnych Spółdzielni, która oparła się zakusom wielkich potentatów na rynku produkcji mleczarskiej. Sukcesywnie zwiększamy cenę skupu mleka naszym dostawcom, aby zapobiec ich przechodzeniu do dużych Spółdzielni. Bezustannie inwestujemy w usprawnienie i unowocześnienie linii produkcyjnych i procesu technologicznego. Poza tym staramy się wyjść z naszymi produktami poza granice Polski, głównie na rynki krajów europejskich. Wszystko to wymaga olbrzymich nakładów finansowych, ale także zaangażowania i pracy całej załogi.
Informacje handlowe:
  

Szukaj w katalogu firm

Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce