Słownik rolniczy

Doradztwo rolnicze

W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wciąż można ubiegać się o dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych poprzez zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn. W praktyce właściciel działającego już gospodarstwa nie może już jednak starać się o zakup podstawowych urządzeń – jak np. ciągnik – ale mimo wszystko katalog maszyn objętych wsparciem wciąż jest wystarczająco szeroki.Ograniczenie to nie dotyczy młodych gospodarzy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. Ci, mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu każdego niezbędnego do uruchomienia gospodarstwa urządzenia.

Twórcy założeń programu postanowili w obecnej jego odsłonie położyć główny nacisk na sprzęt bezpośrednio wpływający na wzrost konkurencyjności prowadzonej działalności rolnej, zwiększenie jej rentowności – a zatem i efektywności pracy.

Na dodatkowe punkty przyznawane na etapie oceny wniosku, co w praktyce może zwiększyć szansę na jego pozytywne rozpatrzenie skutkujące przyznaniem dotacji, można liczyć kupując urządzenia przyjazne środowisku.

- W ofercie Metal – Fach posiadamy szereg produktów, za zakup których rolnikowi zostanie przyznana dodatkowa premia punktowa. W efekcie, dzięki temu jego wniosek znajdzie się wyżej na liście rankingowej. Warto o tym pamiętać planując rozwój gospodarstwa przy pomocy środków unijnych, aby decydować się na maszyny spełniające określone kryteria, które sprawią, że nasza aplikacja będzie bardziej wartościowa i konkurencyjna – przekonuje Andrzej Kolędo, kierownik marketingu w Metal – Fach.

Wśród maszyn spełniających te wymogi znajdują się m.in. takie wyroby sokólskiego producenta jak: wozy paszowe, prasy, przyczepy, platformy do bel, agregaty, pługi czy rozrzutniki.

- Szczególnie dwie ostatnie kategorie maszyn – a zatem: pługi i rozrzutniki obornika – to ciekawe wyroby, które w specjalny sposób chcemy promować wśród rolników rozważających rozwój swojego rolnego biznesu poprzez modernizację parku maszynowego – dodaje przedstawiciel Metal - Fach.

W jego opinii, ich właściwości, cechy i parametry sprawiają, że urządzenia tego typu nie tylko spełniają ministerialne wymogi dofinansowania, oznaczają też premię punktową, ale przede wszystkim gwarantują realne podniesienie jakości pracy i poprawę funkcjonowania gospodarstwa.

 

Tematy: