Słownik rolniczy

Doradztwo rolnicze

armir dopłaty dla rolników 2012ARiMR pomaga rolnikom, którzy wytwarzają swoje produkty w oparciu o systemy jakości żywności. Wsparcie takie finansowane jest w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności", które należy do PROW 2007-2013.

Żywność, oznaczona specjalnym logotypem informującym, o tym, że produkt został wytworzony w oparciu o jeden z systemów jakości, ciszy się wśród konsumentów w Polsce i w całej Europie, dużą popularnością.

Kiełbasa lisiecka, jałowcowa czy myśliwska, kabanosy, oscypek, bryndza podhalańska, wiśnia nadwislańska czy wielkopolski ser smażony, to tylko niektóre produkty wytwarzane zgodnie z systemami jakości żywności. Produkowanie żywności w taki sposób wymaga od rolników ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednym z nich jest uzyskanie stosownego certyfikatu, a taki dokument można otrzymać jedynie wtedy, gdy kontrola przeprowadzona u rolnika potwierdzi, że wytwarza on żywność zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym systemie jakości. Koszty takiej kontroli można sfinansować właśnie z działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności". Z ARiMR można otrzymać również w ramach tego działania pieniądze na refundację składek członkowskich wpłacanych na rzecz grupy producentów rolnych, o ile rolnik do takiej grupy należy, a także zwrot kosztów poniesionych np. na zakup specjalistycznych publikacji (w przypadku systemu "Integrowana Produkcja").

 

Pomoc taka wypłacana jest przez pięć kolejnych lat, a jej wysokość zależy od tego w jakim systemie jakości żywności bierze udział rolnik.


Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać w danych systemach jakości wynosi:

3200 zł dla systemu "Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności";
2750 zł dla systemu "Integrowana Produkcja";
1470 zł dla systemu "Jakość-Tradycja";
996 zł dla systemu "Produkcja ekologiczna".

 

Droga do uzyskania takiego wsparcia rozpoczyna się od złożenia do ARiMR "Wniosku o przyznanie pomocy". Formularze można otrzymać w każdym oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR.

 

Można też wydrukować formularz zamieszczony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl (w zakładce: "Pobierz wnioski" - otwórz). Wniosek należy złożyć do swojego oddziału regionalnego ARiMR (decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby gospodarstwa). Można to zrobić osobiście w kancelarii oddziału Agencji lub wysłać wniosek pocztą.

 

Dotychczas z takiej pomocy skorzystało ponad 16 tysięcy rolników, a na kolejnych zainteresowanych takim wsparciem czeka jeszcze ponad 21 milionów złotych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla uzyskania pomocy są dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 38 00 84.

Departament Komunikacji Społecznej

 

źródło:ARMiR

Tematy:
Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce