Słownik rolniczy

Doradztwo rolnicze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 26 stycznia 2012 r. wypłaciła ponad miliard złotych z tytułu dopłat ONW za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe ponad 614 tys. rolników. Pozostałe około 300 milionów zł. zostaną wypłacone beneficjentom na początku tego roku.

 

Do otrzymywania dopłaty ONW uprawnieni są rolnicy, którzy prowadzą działalność w niekorzystnych warunkach. Zaliczają się do nich gospodarujący na glebach słabej jakości, w trudnych warunkach klimatycznych, a także wszyscy, dla których ukształtowanie terenu stwarza ograniczenia w prowadzeniu działalności rolniczej (np. na obszarach górskich i podgórskich). Gospodarowanie na takich terenach wymaga dodatkowych nakładów pracy i aby je zrekompensować wprowadzone zostały dopłaty ONW.  W Polsce ponad połowa gruntów użytkowanych rolniczo, kwalifikuje się do objęcia takim wsparciem.

 

W 2011 r. wnioski o wsparcie na prowadzenie działalności rolniczej na obszarach górskich i terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW) złożyło w ARiMR ponad 700 tys. rolników. Realizacja wypłat rozpoczęła się 17 października ubiegłego roku.

 

Departament Komunikacji Społecznej

 

ARMiR