Wiadomości - Rolnictwo

Słaba sezonowa poprawa koniunktury rolnej

W II kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie nieznacznie się poprawiła. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się o 1,4 punktu, z poziomu -3,1 pkt do -1,7 pkt. Wzrost wartości IRGAGR jest skutkiem zwiększenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 3,4 punktu, z poziomu -10,4 pkt do -7,0 pkt

Pogorszyły się natomiast nastroje rolników – wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, spadła o 2,5 pkt, z poziomu +11,5 do +9,0. Wartości zarówno wskaźnika IRGAGR jak i jego składników są niższe niż przed rokiem o, odpowiednio: 1,1, 0,9 i 1,4 pkt. Również roczne przyrosty wszystkich trzech wskaźników są niższe niż w II kwartale 2017 r. Poprawa koniunktury jest więc efektem sezonowym, krótkotrwałym, zaś spadkowa tendencja średniookresowa (wyrażająca się w przebiegu składowej cyklicznej IRGAGR) utrwala się. Gospodarstwa rolne przewidują, że ich przychody w kolejnym kwartale wzrosną, co wzmocni efekt sezonowy.

 

Biorąc jednak pod uwagę, iż echo ubiegłorocznego nadzwyczajnego przypływu optymizmu wśród gospodarstw rolnych przeminęło, nie należy raczej spodziewać się, by owa tendencja średniookresowa uległa odwróceniu. Świadczą o tym zresztą odpowiedzi rolników na poszczególne pytania ankiety. Wprawdzie wzrosły przychody z produkcji, lecz zarazem zmniejszyły się oszczędności gospodarstw rolnych i pogorszył się stan ich zadłużenia. Rośnie niechęć do finansowania produkcji rolnej z kredytu, zmniejsza się natomiast jej udział w przeznaczeniu dopłat bezpośrednich. Wzrosły zakupy nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, jednak zmalały wydatki na nabycie pasz treściwych oraz inwestycje w maszyny, urządzenia i infrastrukturę. Obecna sytuacja w polskim rolnictwie nie jest więc typowa dla tej pory roku – wiosenne ożywienie jest słabsze niż zwykle.

Badanie okresowe nr 119 IRG SGH.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Analiz Ekonomicznych
Instytut Rozwoju Gospodarczego

Tematy:

Porady dla rolników

Dlaczego warto posiadać szklarnię ogrodową?

portal rolniczy

Osoby rozwijające własne uprawy przydomowe wcześniej lub później dochodzą do wniosku, że własna szklarnia, która pr...

Technologia rolnicza

Jak wygląda regeneracja siłowników hydraulicznych?

portal rolniczy

Siłowniki hydrauliczne nierzadko podlegają ekstremalnym obciążeniom. Nieustanna ich eksploatacja z czasem spowoduje zu...

Słownik rolniczy

Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce Rolnictwo, portal rolniczy, rolnicze maszyny, sklepy rolnicze, urządzenia rolnicze, rolne, targi, katalog firm, Polska wieś, sklep, warzywa owoce